Er wordt door het bestuur goed op de gang van zaken gepast. Er is een privacy regeling en een omgangsvorm-document om JadW te beschermen maar ook de muzikanten. (website) Mocht het niet lukken met de andere comboleden van je combo (niet goed samen, niet voldoen aan de verwachtingen, niet meedoen aan de betalingsverplichtingen, geen klik met de anderen etc. etc.) dan krijg je natuurlijk je geld terug van het voorschot op de huur van de oefenruimte.

Het moge duidelijk zijn dat deze activiteiten geld kosten. Het bestuur (ANBI Stichting) doet dat onbezoldigd en met grote compassie en inzet.