JadW is een stichting die muzikanten bij elkaar wil brengen om samen jazz te oefenen en uiteindelijk met een combo op te gaan treden. De combo’s bestaan uit een basis van een drummer, bassist, gitarist, toetsenist en saxofonist met altijd de mogelijkheid dat nog andere muzikanten, blazers en een zanger(es) wordt toegevoegd.

In eerste instantie wordt gerepeteerd vanuit de realbook serie om op elkaar ingespeeld te raken.

De Stichting staat onder leiding van een voorzitter en een penningmeester; de administratie wordt verzorgd en gecontroleerd. Betrokkenen die bij Jazz aan de Waterweg kunnen altijd via mail informatie opvragen over het financiële reilen en zeilen van de stichting.

De repetities

de repetitiefrequentie, het repertoire, de samenstelling van een combo, de repetitieplek (Vlaardingen of Den Haag) en de week-avond van de repetitie wordt door het combo zelf bepaald.

Wanneer alle leden van een (nieuw) combo zich hebben vastgelegd middels het lidmaatschap en de het voorschot (bijdrage in de huur van de oefenruimte en bandcaoch) en de donatie hebben voldaan, worden muzikanten met elkaar in contact gebracht en kunnen de repetities van start. Zolang niet ieder combolid hieraan voldaan heeft schuiven de opties voor de eerste repetitie steeds 1 week door tot dat alle bandleden zich “gemeld” hebben.

Dus vwb de betaling en voorschot van de huur; JadW neemt een optie op de repetitieavonden voor de oefenruimte en wil uiterlijk 48 uur van te voren van iedereen het voorschot van de huur ontvangen hebben. Anders schuift de repetitiereeks 1 week door. Net zo lang tot…..

Kennismaken :

Iedereen die in een combo komt spelen doet mee aan de donaties 50 euro per jaar en kan volop gebruik maken van de voorzieningen (zie hierboven en hieronder). De automatische incasso voor de bijdrage in de huur van de oefenruimte stopt aan het eind van de maand nadat een muzikant heeft aangegeven uit een bandje te willen stappen (en “even” niet meer mee doet). Dit is om de andere bandleden te beschermen.