Omgangsvormen

Home/Omgangsvormen
Omgangsvormen2020-05-05T06:32:34+02:00

Stichting Jazz aan de Waterweg

0633163159

De bedoeling is dat de muzikanten van een combo meedelen in de huur van de oefenruimte. Deze bijdrage is afhankelijk van de grootte van het bandje. De eerste tijd regelt JadW de huur van de oefenruimte en de betaling van de huur.

De bands starten onder begeleiding van een bandcoach, een professionele jazzmusicus.

De muzikanten kijken of het leuk is bij het bandje te blijven. Indien dat niet zo is zoeken we een andere oplossing.

De donatie is 50 euro per jaar in 1 x te voldoen. De huur is ongeveer 35 euro per avond.

De band bestaat uit een drummer-bassist- toetsenist- en aanvullende muzikanten de huur is ongeveer 9 euro per persoon per avond.

De donatie van 50 euro van de donatie dient om de overheadkosten te dekken maar ook om te voorkomen dat muzikanten het snel voor gezien houden en er na een korte tijd mee ophouden. JadW zal altijd helpen vervanging te vinden voor muzikanten die afhaken.

In het geval dat muzikanten echt geen klik ervaren met de andere (nieuwe) bandleden ontstaat een probleem deze muzikanten worden weer op weg geholpen naar een nieuw bandje.

FAQ

Wat is Jazz aan de Waterweg2020-05-05T06:14:56+02:00

JadW is een stichting die muzikanten bij elkaar wil brengen om samen jazz te oefenen en uiteindelijk met een combo op te gaan treden. De combo’s bestaan uit een basis van een drummer, bassist, gitarist, toetsenist en saxofonist met altijd de mogelijkheid dat nog andere muzikanten, blazers en een zanger(es) wordt toegevoegd.

In eerste instantie wordt gerepeteerd vanuit de realbook serie om op elkaar ingespeeld te raken.

De Stichting staat onder leiding van een voorzitter en een penningmeester; de administratie wordt verzorgd en gecontroleerd. Betrokkenen die bij Jazz aan de Waterweg kunnen altijd via mail informatie opvragen over het financiële reilen en zeilen van de stichting.

De repetities

de repetitiefrequentie, het repertoire, de samenstelling van een combo, de repetitieplek (Vlaardingen of Den Haag) en de week-avond van de repetitie wordt door het combo zelf bepaald.

Wanneer alle leden van een (nieuw) combo zich hebben vastgelegd middels het lidmaatschap en de het voorschot (bijdrage in de huur van de oefenruimte en bandcaoch) en de donatie hebben voldaan, worden muzikanten met elkaar in contact gebracht en kunnen de repetities van start. Zolang niet ieder combolid hieraan voldaan heeft schuiven de opties voor de eerste repetitie steeds 1 week door tot dat alle bandleden zich “gemeld” hebben.

Dus vwb de betaling en voorschot van de huur; JadW neemt een optie op de repetitieavonden voor de oefenruimte en wil uiterlijk 48 uur van te voren van iedereen het voorschot van de huur ontvangen hebben. Anders schuift de repetitiereeks 1 week door. Net zo lang tot…..

Kennismaken :

Iedereen die in een combo komt spelen doet mee aan de donaties 50 euro per jaar en kan volop gebruik maken van de voorzieningen (zie hierboven en hieronder). De automatische incasso voor de bijdrage in de huur van de oefenruimte stopt aan het eind van de maand nadat een muzikant heeft aangegeven uit een bandje te willen stappen (en “even” niet meer mee doet). Dit is om de andere bandleden te beschermen.

Wat is de bedoeling2020-05-05T06:17:22+02:00

JadW is een stichting die muzikanten bij elkaar wil brengen om samen jazz te oefenen en uiteindelijk met het combo op te gaan treden.

Er is een Big Band en er zijn jazz combo’s. Het is iedereen vrij te reageren op berichten en/of vacatures in 1 van deze 2 groepen.

Wordt JadW hier beter van ?2020-05-05T06:16:53+02:00

Nee. De relatie tussen de combo’s en de stichting is niet vrijblijvend. Er wordt achter de schermen heel veel geregeld en georganiseerd voor alle muzikanten en daar mag best commitment tegenover staan.

Wat is jullie repertoire exact? Kun je me een lijst sturen?2020-05-05T06:20:26+02:00

Een Combo bepaalt zelf her repertoire en welke jazz richting wordt gekozen. Waneer een band start zal over het algemeen eerst met REAL Book repertoir gestart wordn. Makkelijk toegankelijk.

Wanneer, waar en hoe vaak wordt er gerepeteerd?2020-05-05T06:20:58+02:00

In principe om de 14 dagen in Den Haag, Rotterdam of Vlaardingen

Hebben jullie beeld en/of geluidmateriaal?2020-05-05T06:22:18+02:00

Er is materiaal. Op verzoek kan er materiaal van een combo worden gemaakt en bijvoorbeeld op facebook of Instagram worden geplaatst

Wat is de bezetting op dit moment: bass, drum en keyboard?2020-05-05T06:23:27+02:00

kijk ajb even op de website onder “vacatures combo’s” de combo’s bestaan uit drums-bas-blazers(sax)-gitaar-keyboard en eventueel zangeres www.jazzaandewaterweg.nl

Hoe vaak spelen jullie live?2020-05-05T06:24:13+02:00

Wanneer de band denkt er aan toe te zijn gaat de stichting “Jazz aan de Waterweg” optredens proberen te regelen (en de band zelf ook natuurlijk)

Wat zijn jullie intenties met het combo?2020-05-05T06:25:25+02:00

(Op basis van respect voor elkaars inzet, genomen moeite en muzikale kwaliteiten) Lekker jazz spelen.

Wat kost het.2020-05-05T06:26:29+02:00

In het algemeen een jaarlijkse donatie van 50 euro per jaar aan de stichting.
Bandcoach 75 euro per avond
35 euro (huur oefenruimte) per repetitie-avond 20.00 – 22.30 uur.
Dat is dus 9 euro per muzikant (bij 4 muzikanten) per repetitie- avond (27,50 euro met bandcoach)

Wat moeten we meenemen naar de repetitie2020-05-05T06:27:38+02:00

Drummer: bekkens en stokken
Keyboardspeler gitaarkabel voor de PA
Gitarist : gitaar en versterker kabel
Saxofonist: –
Muziekstandaarden voor tablets en of bladmuziek

Moeten we zelf ook nog iets doen ?2020-05-05T06:28:34+02:00

Muzikanten helpen zoeken om vacatures in te vullen zou makkelijk zijn. Mede-actief zijn op facebook helpt zeker ook

En mijn geld ?2020-05-05T06:29:12+02:00

Er wordt door het bestuur goed op de gang van zaken gepast. Er is een privacy regeling en een omgangsvorm-document om JadW te beschermen maar ook de muzikanten. (website) Mocht het niet lukken met de andere comboleden van je combo (niet goed samen, niet voldoen aan de verwachtingen, niet meedoen aan de betalingsverplichtingen, geen klik met de anderen etc. etc.) dan krijg je natuurlijk je geld terug van het voorschot op de huur van de oefenruimte.

Het moge duidelijk zijn dat deze activiteiten geld kosten. Het bestuur (ANBI Stichting) doet dat onbezoldigd en met grote compassie en inzet.