Jazz aan de Waterweg

Zet Jazz op de kaart

Big Band Jazz aan de Waterweg wil jazz in Vlaardingen en de grote regio op de kaart zetten. Op zinderende wijze een afspiegeling van het rijkgeschakeerde palet van de jazz muziek. Spannende aspecten in een vaste en altijd aanwezige combinatie van zang en jazz komen samen in deze band, de aanpak en uitvoering draait om jazz en zang. 

Jazz, Funk, Soul, Rock and Roll met een vleugje Harmonyweg

De bezetting wordt door de muzikale leiding geïnspireerd en geprikkeld met eigentijdse componisten, naar het voorbeeld van andere bands en muzikanten en stromingen binnen de jazz. 

Onder het repertoire behoren grensverleggende bigband composities; onderdeel van de schatkamer van de jazzmuziek uit het verleden.

We werken aan het opbouwen van een eigen unieke repertoire-schatkist, rijk van klank, energie en verbeelding, van ultieme muziek van het moment.

Optreden

Een Jazz feest

De band biedt de ruimte aan de individuele muzikanten om te soleren en heeft een breed palet aan “zang” om voor iedere doelgroep een optreden te kunnen invullen met een hoog entertainment gehalte. (jongeren-concert, benefiet-avond, eigen concert voor publiek, bedrijfsfeesten etc.) Met een optreden van de big band Jazz aan de Waterweg haalt u een klein jazz feest in huis, we verzorgen een knaloptreden van 2x 3 kwartier al dan niet met zangers en zangeressen.

Bekijk onze optredens

Een breed publiek

De binding van een breed en divers publiek

De JadW bigband weet een zeer breed en divers publiek aan zich te binden: de spelers, de zang, de muziek kortom de verpletterende sound die ook fluisterzacht kan zijn, zeer uiteenlopende invalshoeken en de enorme energie die de JadW in zich heeft creëren affiniteit en interesse bij een zeer uiteenlopend publiek! Met drive en enthousiasme brengen we het publiek in aanraking met klanken en muziek waarmee het voorheen niet bekend was of die herinneringen op zal roepen.

”Ons publiek is divers festivalgangers, evenementen bezoekers, concertgangers / jazzliefhebbers maar ook bedrijven en feesten en partijen. Voor elk wat wils is de bedoeling. We kunnen voor iedere gelegenheid een set-list maken. A la Carte als het ware”

Bestuur en info

Voorzitter: E van de Ende
Penningmeester: A. Jansen-Lentjes

 

Veel gestelde vragen

 

Wat is Jazz aan de Waterweg

JadW is een stichting die muzikanten bij elkaar wil brengen om samen jazz te oefenen en uiteindelijk  met het combo op te gaan treden. In eerste instantie op basis van eerste informatie aangedragen door de muzikanten zelf. Later kunnen in goed overleg wisselingen naar andere (betere of minder ervaren) combo’s plaatsvinden. De combo’s bestaan uit een basis van een drummer, bassist, gitarist, toetsenist en saxofonist met altijd de mogelijkheid van nog andersoortige  blazers en muzikanten en een zangeres.

Sommige instrumenten zijn goed vertegenwoordigd bij de belangstellenden en sommigen beperkt (toetsenisten en gitaristen). Er wordt met een combo gestart als er een voldoende basis is aan muzikanten (minimaal drums, bass, gitaar en/of toetsenist en een blazer) waarvan  ik op basis van de informatie die ik krijg van ongeveer een zelfde niveau zijn (of voor wie dat niet zoveel uit maakt zoals bijvoorbeeld Stephano en Willard)

In eerste instantie wordt gerepeteerd vanuit de realbook serie om op elkaar ingespeeld te raken.

De Stichting staat onder leiding van een voorzitter en de administratie wordt verzorgd en gecontroleerd door een financieel advies bureau: Mondt adviesgroep in Vlaardingen. Mondt advies wordt als tegenprestatie van JadW lid van de groep van 100 van de Stichting. Betrokkenen die bij Jazz aan de Waterweg kunnen altijd via mail informatie opvragen over het financiële reilen en zeilen van de stichting. De bedoeling is zoveel mogelijk muzikanten bij elkaar te brengen.

Er komt dus nog een club van 100 en mettertijd wellicht een raad van toezicht vanuit de combo’s en de bigband

De donatie is 25 euro per jaar. Dit vragen we om een gedeelte van de kosten te dekken. Maar de Stichting neemt de muzikanten in bescherming tegen de rotte appels die er nu eenmaal altijd zijn. Mocht om wat voor reden dan ook een muzikant uit een combo willen stappen dan zorgt de stichting voor een ander combo (nieuw of bestaand). Ook zijn er vacatures waar muzikanten op kunnen reageren (we doen nooit audities !!!). Eens in de zoveel tijd houden we een avond waar alle bandjes samen repeteren in 1 gebouw en er een bandcoach langskomt om te kijken hoe het gaat en eventueel  tips en adviezen  te geven.

De repetities

De repetitiefrequentie, het repertoire, de samenstelling van een combo, de repetitieplek (Vlaardingen of  Den Haag)  en de week-avond van de repetitie wordt door het combo zelf bepaald.

Wanneer alle leden van een (nieuw combo zich hebben vastgelegd middels  het lidmaatschap en de individuele voorschotten  voor de huur van de oefenruimte owrden de comboleden van het combo met elkaar in contact gebracht en kunnen de repetities van start. Zolang niet ieder combolid hieraan voldaan heeft schuiven de opties voor de eerste repetitie  steeds 1 week  door tot dat alle bandleden zich “gemeld”hebben.

Dus vwb de betaling en voorschot van de huur. Ik neem een optie op de repetitieavonden voor de oefenruimte en wil uiterlijk 48 uur van te voren van iedereen het voorschot van de huur ontvangen hebben. Anders schuift de repetiereeks 1 week door. Net zo lang tot…..

Kennis maken

Iedereen die in een combo komt spelen doet mee aan de donaties 25 euro per jaar en kan volop gebruik maken van de voorzieningen (zie hierboven en hieronder). De automatische incasso voor de bijdrage in de huur van de oefenruimte stopt aan het eind van de maand nadat een muzikant heeft aangegeven uit een bandje te willen stappen (en “even” niet meer mee doet). Dit is om de andere bandleden een beetje te beschermen tegen hogere kosten en de continuïteit van het bandje te waarborgen. De Stichting kan ook invallers proberen  te regelen

Wat is de bedoeling

JadW is een stichting die muzikanten bij elkaar wil brengen om samen jazz te oefenen en uiteindelijk  met het combo op te gaan treden.

Er is een Big Band en er zijn jazz combo’s.  Het is iedereen vrij te reageren op berichten en/of vacatures in 1 van deze 2 groepen.

Het repertoire

Het betreft meerdere combo’s ik ga proberen muzikanten van hetzelfde niveau samen te brengen. De combo’s starten “from scratch” en bepalen in prinipe alles zelf zoals repertoire, samenstelling band (wel of voorlopig geen zangeres). Lijst wordt door de band zelf gemaakt.

Wanneer, waar en hoe vaak wordt er gerepeteerd?

In principe om de 14 dagen in Den Haag of Vlaardingen

Hebben jullie beeld en/of geluidmateriaal?

Zie ons youtube kanaal: Jazz aan de Waterweg

Wat is de bezetting op dit moment: bass, drum en keyboard?

kijk ajb even op de website onder “vacatures combo’s” de combo’s

bestaan uit drums-bas-blazers(sax)-gitaar-keyboard en eventueel zangeres

 

Hoe vaak spelen jullie live?

Wanneer de band denkt er aan toe te zijn gaat de stichting “Jazz aan de Waterweg” optredens  regelen (en de band zelf ook natuurlijk)

Kijk voor actuele optredens op de Evenementen pagina

Wat zijn jullie intenties met het combo?

(Op basis van respect voor elkaars inzet, genomen moeite en muzikale kwaliteiten) Lekker jazz spelen.

Wat zijn de kosten

In het algemeen een jaarlijkse donatie van 25 euro per jaar aan de stichting. 35 euro (huur oefenruimte) per repetitie-avond  20.00 – 22.30 uur.
Dat is 7 euro per muzikant per repetitie- avond)

Wat moeten we meenemen naar de repetitie

Drummer:  bekkens en stokken

Keyboardspeler gitaarkabel voor de PA

Gitarist :  gitaar en versterker kabel

Saxofonist:  Saxofoon

Muziekstandaarden voor  tablets en of bladmuziek

En mijn geld

Ik pas goed op de winkel. Mondt adviesgroep in Vlaardingen  houdt mij goed in de gaten tbv de muzikanten.

Mocht het niet lukken met de andere comboleden van je combo (niet goed samen, niet voldoen aan de verwachtingen, niet meedoen aan de betalingsverplichtingen, geen klik met de anderen etc. etc.) dan krijg je natuurlijk je geld terug van het voorschot op de huur van de oefenruimte. Ook je donatie kan je terug krijgen.

Het zou gek zijn als je je opgeeft mee te doen aan een combo en geïnteresseerd bent, je bij de eerste de beste tegenslag afhaakt. Wanneer je uit een combo wilt zal ik mijn uiterste best doen je z.s.m. in een ander of nieuw  combo  te plaatsen.

X