YYTJB

Nieuw bij Jazz aan de waterweg

Sinds kort hebben we een orkest voor jonge zeer getalenteerde muzikanten in onze gelederen en deze groep willen we een extra activiteit op hun reguliere muzikale activiteiten bieden om zich meer en breder te bekwamen.

De talenten kunnen zich, door in een orkest met elkaar jazz te spelen, breder ontwikkelen, verder bekwamen en worden uitgedaagd en er wordt een ambitie geboden. In het orkest wordt aandacht gegeven aan sectie ontwikkeling / repetities, er worden soloprojecten gedaan dus een solist met een kleiner combo, en er worden workshops, inloopmiddagen, masterclasses etc. georganiseerd. Stichting breed !

Talentontwikkeling

Kernwoorden: Kennismaken met leuke muziek, je bekwamen door samenspel met anderen waaronder conservatorium muzikanten, vormgeven, excelleren,

gedrevenheid ontwikkelen, werken aan zelfvertrouwen, ervaren, anderen inspireren maar vooral ook genieten. In een ontspannen sfeer waar het

prettig is en veilig voor iedereen.

Het project

Binnen de stichting Jazz aan de Waterweg is een Young Talent Band opgenomen in de activiteiten.

Het is een ex Codarts band die de stichting voortzet omdat Codarts om financiële redenen met deze big band gestopt is.

We willen met deze groep van 18 muzikanten (inmiddels ook studenten van andere conservatoriums en VO instellingen uit de omgeving én door ons gescoute talenten) gaan voorbereiden en repeteren voor optredens waarvoor we al gevraagd zijn en waarvoor we nog gevraagd zullen worden of waarvoor we ons gaan aanmelden De activiteiten zijn eind lente begin zomer. Optreden en mee doen aan concerten, festivals en concoursen.

We zijn dan de enige Young Talent Jazz Band in Rotterdam / Den Haag  met studenten van het Koninklijk Conservatorium en Codarts.

Op projectbasis zouden we graag een artistiek leider / dirigent vragen en de muzikanten een kleine onkosten vergoeding willen bieden. Vaak jonge mensen met weinig geld.

Ook is er een muzikant die baritonsaxofoon zou moeten spelen en er zelf geen heeft ook dat hebben we op de begroting gezet. Voordeel van een “eigen ”baritonsaxofoon is dat we bij volgende projecten de baritonsaxofoon ook kunnen inzetten. Er ontstaat door deze eerste opzet een continuüm met steeds weer nieuwe muzikanten door doorstroming en doorselectering.

Achtergrond project

Het werven van muzikanten gebeurt via sociale media. Binnen ons netwerk kwamen studenten van Codarts. Inmiddels hebben we een netwerk van veel studenten onder meer  van het Koninklijk Conservatorium uit Den Haag, Conservatorium Utrecht en van 2 VO scholen, de HAVO VWO van Muziek en Dans (Rotterdam) en de School voor jong Talent (HAVO VWO Den Haag; KonCon).

Onze zeer actieve talentscouting leidt ook al tot nieuwe deelnemers (supertalenten)

Ook treden we in contact met voor ons belangrijke potentiele netwerkparners zoals Rotterdam Jazz international, Northsea Around Town en het SKVR waar vruchtbare samenwerkingen uit ontstaan (concerten en samenwerking met talenten uit de achterban van deze organisaties bijvoorbeeld)

Contact:

Edwin van den Ende (voorzitter Jazz aan de Waterweg)

info@jazzaandewaterweg.nl

06 33163159

De stichting

De Stichting Jazz aan de Waterweg wil muzikanten samenbrengen om  samen te spelen in een bandje of orkest. We staan hierom bekend in het Waterweg gebied tot aan Delft en Den Haag. (Theaters en cultuur organisatie en gemeente) dus dat wij (een deel van de jazz) activiteiten invullen is een logische functie die we trachten te vervullen.  de culturele organisaties, theaters, festivals en bedrijven van ons mogen verwachten.

De stichting Jazz aan de Waterweg organiseert de deelname van de muzikanten  zodanig dat de muzikanten die aansluiten bij 1 van de projecten van Jazz aan de Waterweg onder begeleiding van een bandcoach komen in een band. De bandcoach blijft betrokken om de artistieke voortgang vorm te geven en te stimuleren. Een werkende methode omdat bandjes dan een betere basis en bestaansrecht hebben is de ervaring.

Er zijn geen geld stromen of andere inkomsten voor de stichting. De bandleden delen de kosten onderling.

Jazz aan de Waterweg probeert de bekwaamheid van de muzikanten te vergroten en de muzikale ontwikkeling van (amateur) muzikanten te stimuleren in de meeste gevallen onder leiding van een professional of zeer bekwame muzikant. Doordat we in alle gevallen te maken hebben met een verschillend niveau van de deelnemende muzikanten is de uitdaging groot voor iedereen maar is ook het samenspelen een interessante optie om “jezelf” te verbeteren en ontwikkelen

De muzikanten en bands repeteren regelmatig. Meestal wekelijks. Sommige bands onder leiding van een dirigent anderen onder begeleiding van een bandcoach. De ene groep ontwikkelt zich snel, een andere band is weer heel bekwaam en weer een derde groep heeft meer tijd nodig om op het punt te komen waar het iedereen om te doen is: bekwaam en muzikaal vaardig genoeg om op te treden en mee te doen aan concerten, festivals en concoursen.

X