Naam : Stichting Jazz aan de Waterweg
RSIN` : 856551284
Adresgegevens : Werf van Pronk 10, 3134 HE Vlaardingen
info@jazzaandewaterweg.nl
mob. 06 33163159

Doelstelling Stichting Jazz aan de Waterweg

JadW brengt muzikanten samen om in een band te spelen.
De Stichting Jazz aan de Waterweg organiseert om de doelstelling te bereiken verder projecten ten behoeve van talentontwikkeling zoals workshops, master classes, jam sessies, muzikanteninloop en festivals.

De stichting Jazz aan de Waterweg streeft er naar samen te werken met ander culturele organisaties en (professionele) muzikanten (dirigenten)

De stichting Jazz aan de Waterweg doet dat zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en werkt onbezoldigd.

Hoofdlijn beleidsplan 2020:

Binnen de stichting Jazz aan de Waterweg is een Young Talent Band opgenomen in de activiteiten.

Het is een ex Codarts band die de stichting voortzet omdat Codarts om financiële redenen met deze big band gestopt is.

We willen met deze groep van 18 muzikanten (inmiddels ook studenten van andere conservatoriums en VO instellingen uit de omgeving én door ons gescoute talenten ) gaan voorbereiden en repeteren voor optredens waarvoor we al gevraagd zijn en waarvoor we nog gevraagd zullen worden of waarvoor we ons gaan aanmelden De activiteiten zijn eind lente begin zomer. Optreden en mee doen aan concerten, festivals en concoursen.

We zijn dan de enige Young Talent Jazz Band in Rotterdam / Den Haag met studenten van het Koninklijk Conservatorium en Codarts.

Op projectbasis zouden we graag een artistiek leider / dirigent vragen en de muzikanten een kleine onkosten vergoeding willen bieden. Vaak jonge mensen met weinig geld.

Ook is er een muzikant die baritonsaxofoon zou moeten spelen en er zelf geen heeft ook dat hebben we op de begroting gezet. Voordeel van een “eigen” baritonsaxofoon is dat we bij volgende projecten de baritonsaxofoon ook kunnen inzetten. Er ontstaat door deze eerste opzet een continuüm met steeds weer nieuwe muzikanten door doorstroming en door-selecteren.

Financieringsbehoefte tot december 2020 ongeveer 30.000 euro

Het bestuur bestaat uit:

Edwin van de Ende (voorzitter)
Ben Visser (secretaris)
Pieterjan de Jager (penningmeester)

Beloningbeleid

Stichting Jazz aan de Waterweg kent geen beloningsstructuur en heeft geen personen in dienst

Verslag uitgeoefende activiteiten:

De Stichting Jazz aan de Waterweg organiseert om de doelstelling te bereiken

 • workshops,
 • master classes,
 • jam sessies,
 • muzikanteninloop
 • festivals.
 • concerten

Financiële verantwoording:

De stichting werkt met een geringe begroting zonder Eigen Vermogen, Vreemd vermogen en zonder inkomsten.

U kunt een financieel jaarverslag opvragen door te mailen naar: info@jazzaandewaterweg.nl
Het bestuur zal beoordelen of het zinvol is u het verslag te sturen.

Privacy verklaring:

Persoonlijke gegevens worden niet bewaard tenzij het informatie betreft over muzikanten die informatie hebben opgevraagd en interesse hebben in een band van de Stichting Jazz aan de Waterweg mee te doen.

 1. Stichting Jazz aan de Waterweg is ontvanger van de persoonlijke gegevens van belangstellenden en speelt van die informatie zonder uitdrukkelijke toestemming geen persoonlijke informatie door aan derden
 2. Anders dan van deelnemers wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen
 3. Personen hebben het recht op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
 4. Dat het recht bestaat om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken
 5. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dat het recht bestaat op intrekking van die toestemming
 6. Iedereen heeft het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 7. De stichting is bekend met het gegeven dat het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting is of dat het een contractuele verplichting of voorwaarden voor uitvoering van een contract is en of de betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.
 8. Indien er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming of profilering wordt dit gemeld en wordt ook vermeld wat daarvan het belang is en wat de gevolgen ervan zijn.